David Goleman, disagree & commit, L3M, L3MTV, What Makes a Leader, Амазон, емоционална интелигентност, епизод, Няма нищо, подкаст, поредица, светофар, сезон 3, тема -

С03Е03 - Емоционална интелигентност: най-важното качество в човешките взаимоотношения?

В този епизод от поредицата “Няма нищо” се обръщаме към една жизненоважна тема, а именно емоционалната интелигентност. Каква е нейната важност и какво можем да направим за да я развием?

Всичко тръгна от принципа на Амазон disagree & commit, но колкото повече го проучвахме, толкова повече осъзнахме, че е свързано с емоционална интелигентност. В епизода даваме примери от проучването “What Makes a Leader?” на David Goleman, както и примери от собствения си опит.


Оставете коментар